top of page

ลูกค้าโครงการ

ทำไมต้องเลือก EAK Paint ?

เรามีโฟร์แมนควบคุมหน้างาน ช่วยให้ลูกค้าได้มั่นใจในความถูกต้องและความปลอดภัย พร้อมประสานงานทันที

เรามีการอบรมคนงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ

พร้อมมาตรฐานความปลอดภัย

ทีมสนับสนุน คอยให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน และจัดทำเอกสารความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ISO9001

engineer.png
builder.png
businessman.png
bottom of page