top of page

ผู้นำด้านงานทาสีอย่างมืออาชีพ

Leaders in Professional Painting Service

SERVICES

SERVICES

Modern Building

บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการทาสีอย่างครบวงจรให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล พร้อมส่งมอบงานอย่างสมบูรณ์ตามกำหนด อีกทั้งบริษัทยังมุ่งเน้นการให้บริการหลังการขายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าของเรา

Modern House with a Pool

บริษัทมีความยินดีในการให้บริการทาสีแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไปโดยใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุม

ทุกความต้องการงานทาสี ไม่ว่าจะเป็น งานทาสีบ้านหรือ อาคารใหม่ งานรีโนเวท งานทาสีไม้ และโครงเหล็ก

ABOUT

VISION

     เรามุ่งมั่นผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างความรักสามัคคีในหมู่พนักงาน และสร้างสานึกความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในองค์กร

MISSION

  • ดำเนินธุรกิจโดยเน้นการสร้างความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และคานึงถึงความปลอดภัยสูงสุด

  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

  • สร้างธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นผู้นาในการพัฒนาเทคโนโลยี

 

CORE VALUES

     ยึดหลัก EAK ในการบริหารงานเพื่อช่วยขับเคลื่อนในการดาเนินการตามพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย

E – Efficiency หมายถึง การปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

A – Accountability หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีความสานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

K – Knowledge หมายถึง การส่งเสริมและยกระดับความรู้ให้อยู่คู่องค์กร

ABOUT

2536

Year Established

895

Projects Completed

3.1 mil

Painted Area (sq.m.)

22

Awards Won
PROJECTS

PREVIOUS PROJECTS

CLIENTS

CLIENTS

CONTACT

Inquiries

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ โปรดกรอกข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มข้างล่าง หรือโทร 083-099-3939

Thanks for submitting!

Head Office

713/4 พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/4

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพฯ 10170

 

info@eakpaint.com

Tel: (+66)2-888-0598, (+66)83-099-3939

Fax: (+66)2-888-0814

สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ :

1. ผู้ควบคุมงาน (Foreman)

2. พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Officer)

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ส่งประวัติ พร้อมรูปถ่าย 

มาที่ : info@eakpaint.com

CONTACT
ประเมินราคาฟรี!!
คลิก >>
bottom of page